padrebooks.pl

Zakupy tradycyjne i internetowe

Media

Oddawanie mediow z prawami autorskimi

Oddawanie mediow z prawami autorskimi

Prawa autorskie do tej pory były mocno w naszym kraju bagatelizowane, teraz natomiast wygląda to całkiem inaczej, bowiem dba się o te kwestie i przywiązuje się do nich coraz większą wagę. Jeżeli chcemy dbać o swoje prawa autorskie, to powinniśmy z urzędu ścigać wszelkie przejawy kradzieży czy też bezprawnego wykorzystania naszych praw na różnych polach. Jednocześnie w momencie, kiedy dwoje ludzi się czymś, wymienia lub też coś sobie sprzedaje, to nie zachodzi wcale problematyka z prawami autorskimi. W takim przypadku po prostu pierwotny właściciel zobowiązuje się do tego, żeby daną rzecz usunąć, a następnie przekazać ją innej osobie. Chodzi przede wszystkim o to, żeby dane medium nie było jednocześnie w posiadaniu dwóch osób. Taka sytuacja jest niezgodna z prawem i nie powinna mieć nigdy miejsca.
Natomiast kiedy multimedia są w posiadaniu tylko jednej osoby, to jest to całkiem zgodne z prawem i może tak być, nie ma co do tego żadnego problemu.

Prawa autorskie powinny być dbać zadbane, powinniśmy je chronić, bo inaczej to dojdzie do takiej sytuacji, w której człowiek nie będzie w stanie zadbać o swoją własność. Tak natomiast być nie może, nie powinniśmy pozwolić na to, żeby prawa autorskie były bagatelizowane, żebyśmy przestali martwić się o to, jak działają i jak chronić naszych artystów. Bez względu na to, czy chodzi o filmy, o książki, o muzykę czy o cokolwiek innego, zastosowanie ma taka sama zasada. Tutaj legalne są wyłącznie systemy do wymiany multimediów, natomiast nic innego nie ma tak usystematyzowanego statutu prawnego, żeby można było mówić o tym, że jest to rozwiązanie odpowiednie dla nas i co najważniejsze dla samych twórców.

Share this post