padrebooks.pl

Zakupy tradycyjne i internetowe

Portal zakupowy

Prawa autorskie w dzielach elektronicznych

Prawa autorskie w dzielach elektronicznych

Każde dzieło elektroniczne, czy jest to książka, czy jest to audiobook czy też może film, to ta rzecz jest opatrzona prawami autorskimi. Prawa autorskie są niezbywalne, dlatego też nie dziwi fakt, że każdy tak bardzo o swoje prawa dba. Kiedy kupujemy jakieś multimedia, to jesteśmy zobowiązani do tego, żeby te prawa autorskie chronić i żeby nie rozprzestrzeniać ich tak, żeby uznane było to za kradzież. W Polsce do tej pory kwestia praw autorskich była bardzo zaniedbywana, ale na szczęście wzięto się za to i teraz jest coraz lepiej w tej kwestii. Dzieła elektroniczne są teraz jeszcze lepiej chronione.

Share this post